Det er muligt at leje et areal på havnenes områder. Lejen opkræves halvårlig forud pr. 1. april og 1. oktober.

Årlig leje 1. april 2020- 31. marts 2021   
0-400 m2   401-700 m2  Over 700 m2
kr. 29,42 pr. m2  kr. 22,04 pr. m2 kr. 14,83 pr. m2


Areallejeprisen reguleres den 1. april efter nettoprisindekset pr. 1. oktober det foregående år. 

Ovenstående takster er ikke belagt med moms.