Nedenunder finder du nyttige informationer, når du vil vide mere om Marstal og Ærøskøbing Havne

 

Takster for gæstesejlere

 

Takster gældende for liggeplads i 1 døgn

Fartøjer indtil 9 m.:

kr. 130,00

Fartøjer over 9 m. til 12 m.:

kr. 150,00

Fartøjer over 12 m. til 15 m.:

kr. 170,00

Fartøjer over 15 m.:

kr. 220,00

Passagerskibe med indtil 12 pers.:

kr. 250,00

Passagerskibe med over 12 pers.:

kr. 460,00

TS-skibe: 3 årlige fridøgn derefter normal takst.

El og vand efter forbrug

Flerskrogsbåde:

Tillæg 50 %

 

El og vand

Skibe der bruger kraftstrøm 380V

kr. 200,00 pr. døgn

Tillæg for strøm: Lystbåde

Passagerskibe indtil 12 pers.:

Passagerskibe over 12 pers.:

 

kr. 20,00 pr. døgn

kr. 30,00 pr. døgn

kr. 60,00 pr. døgn

 

Ferskvand pr. m³, Ærøskøbing:

Ferskvand pr. m³, Marstal:

kr. 60,00

kr. 60,00

 

Ugekort

Fartøjer indtil 9 m.:

kr.   650,00

Fartøjer over 9 m. til 12 m.:

kr.   750,00

Fartøjer over 12 m. til 15 m.:

kr.   850,00

Fartøjer over 15 m.:

kr. 1.100,00

 

Varmt vand i bruserum

Marstal og Ærøskøbing havne

kr. 10,00/ 4 min.

 

Opkrævningsgebyr ved manglende betaling af gæstepladsleje

Gebyr

kr. 140,00

Ovenstående takster er inkl. moms.

Havneopkræveren vil i tidsrummet kl. 7.00 - 10.00 og kl. 16.00 - 22.00 opkræve leje

 

Tilsynspligt:                                                                                            
Lystbådens ejer skal sørge for, at der føres behørigt tilsyn med båden. Bådejeren skal sørge for, at båden altid er forsvarlig fortøjet og affenderet. 

Affaldshåntering:                                                                                              
Havnens brugere skal overholde de gældende regler for affaldshåndtering. Affald skal sorteres og anbringes i de afmærkede beholdere opstillet i havnens miljøstationer.

Toiletvand og andet spildevand skal under ophold i havnen opsamles i tanke og ilandpumpes når nødvendigt. Eventuelle søventiler til toilet- og spildevandsinstallationer skal holdes lukket.

Hvis der ikke findes spildevandstanke om bord skal bådens brugere benytte havnens toiletter i land.

Forsyning: 
Levering af el og ferskvand sommer og vinter sker i henhold til havnens takster. Forsyning af ferskvand i perioder med frostvejr kan ikke påregnes.  

Betaling af leje, elforbrug m.v.: 
Lystbådens ejer skal betale de af kommunalbestyrelsen vedtagne afgifter og takster.  

                                                 

Den danske Havnelods

- oplysninger om havne og broer

Læs om Marstal Havn på dette link

 

Under anmærkninger til indsejling mangler følgende beskrivelse:

Ved anduvning Sønder Løb er anlagt en 120 meter stenhøfde fra Eriks hale øster ud. Der er anlagt en syd kardinal til afmærkning af stenhøfde. Sydkardinalen er foruden lysmarkering. 

Den danske Havnelods

- oplysninger om havne og broer

Læs om Ærøskøbing Havn på dette link

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.