Hjemmehørende erhvervsfiskefartøjer.

Både tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere ved fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads, og der skal ikke betales afgift for bådpladsen. I stedet skal der betales vareafgift i henhold til vareafgiftsregulativet.
 

Fiskerihavnen.

Erhvervs- og fritidsfisker har ifølge havneplanen fortrinsret til at ligge i Jollehavnen/Fiskerihavnen i Marstal.

 

Andre skibe

Af alle skibe fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnene eller i de uddybede løb til denne.

Skibsafgiften skal betales til havnen inden skibets afsejling. Havnen kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.

Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen.

Skibsafgiften beregnes af hele bruttotons (BT/GT), således at brøkdele af bruttotons bortkastes.

Opkrævning af statslig isafgift

Opkrævning af isafgift sker efter de af Forsvarsministeriet udstukne regler og takster.