For at kunne leje en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis bådejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson opsiges lejeaftalen. 

Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnekontoret inden den 1. april.

Bådpladslejen gælder for et år af gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havneadministrationen.

Aftale om leje af bådpladser i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden og fartøjet.